سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد صاین – گروه شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصغر مولائی دهکردی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
سید علی اجاقی دوگاهه – گروه شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سید علیرضا ابراهیم زاده زنوزیان – گروه شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

بر اساس روش برخورد متقابل دو جت مستقیم با سرعت نسبتاً بالا از دو سیال مایع آبیآلی، اثر حضور آلاینده های آنیونی، کاتیونی و خنثی بر فرآیند استخراج مایعمایع مورد بررسی قرار گرفت. کمیت های بازده استخراج ، E ، ضریب انتقال جرم حجمی کلی ، Kla ، و نیز اثر افزایشی ناحیه برخورد ، Eh ،با استفاده از سیستم شیمیایی توصیه شده یتولوئن- استن- آب مورد ارزیابی قرار گرفت. نازل هایی که جت ها را بوجود می آورند دارای قطر ۱/۶ میلیمتر و بفاصله ۶ سانتیمتر از یکدیگر بوده اند. نتایج به وضوح نشان میدهند که حضور آلاینده ها موجب کاهش KLa ، E و Eh میشوند. میزان کاهش در ضریب کلی حجمی انتقال جرم در محدوده غلظت های بکار رفته تا ۳۴ % بالغ می شود. همچنین آلاینده ی نوع خنثی بیشترین اثر و آلاینده ی کاتیونی کمترین اثر کاهنده بر کارآیی را موجب می شوند. افزایش دبی فازها موجب افزایش کارآیی فرآیند میگردد.