سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ثمانه سادات ضیا حسینی – دانشگاه مازندران
محمدتقی برارپور – دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان جلودار – دانشگاه مازندران

چکیده:

با توجه به این که بعضی از گیاهان زراعی دارای اثرات آللوپاتیک می باشند بررسی اثرات آنها بر دیگر گیاهان به خصوص در تناوب زراعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۷۹ در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۷ تیمار و ۴ تکرار با هدف تعیین عکس العمل پنبه به مقادیر و سنین مختلف آفتارگدان در دانشکده علوم کشاورزی ساری دانشگاه مازندران به اجرا درآمد.