مقاله اثر آلومينيوم بر رفتار رشد دانه برنج ۳۰-۷۰ حاوي آهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: اثر آلومينيوم بر رفتار رشد دانه برنج ۳۰-۷۰ حاوي آهن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج ۳۰-۷۰
مقاله رشد دانه غيرنرمال
مقاله توزيع اندازه دانه
مقاله ممانعت ناخالصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي جم مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر آلومينيوم بر رفتار رشد دانه برنج ۳۰-۷۰ حاوي ناخالصي آهن مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهند رفتار رشد دانه در دماهاي مختلف متفاوت است، به طوري که در دماهاي کم به صورت غيرنرمال بوده ولي با افزايش دما نرمال مي شود. همچنين محدوده دمايي اين تغيير رفتار با تغيير مقدار آلومينيوم تغيير مي کند، به طوري که با افزايش مقدار آلومينيوم اين دما افزايش مي يابد. وقوع رشد دانه غيرنرمال و تحول آن به رشد دانه نرمال در دماهاي بالاتر مي تواند به اثر ممانعت ناخالصي روي حركت مرز دانه ها نسبت داده شود.