مقاله اثر آلومينيوم بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان، فعاليت نيترات ردوكتاز، ميزان اسموليت ها و برون ريزش آمونيوم در Dunaliella salina teodoresco که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثر آلومينيوم بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان، فعاليت نيترات ردوكتاز، ميزان اسموليت ها و برون ريزش آمونيوم در Dunaliella salina teodoresco
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Dunaliella salina Teodoresco
مقاله آلومينيوم
مقاله كاتالاز
مقاله سوپراكسيدديسموتاز
مقاله آسكوربات پراكسيداز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعي آرين
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر آلومينيوم با غلظت هاي ۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ميكرومولار بر روي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان، نيترات ردوكتاز، محتواي اسموليت ها و برون ريزش آمونيوم بر روي جلبك Dunaliella salina Teodoresco مورد بررسي قرار گرفت. اثر آلومينيوم بر فعاليت پراكسيدازي، نيترات ردوكتازي، برون ريزش آمونيوم و محتواي گليسين بتائين معني دار نبود اما اين غنصر باعث كاهش فعاليت كاتالازي، سوپر اكسيد ديسموتازي (در غلظت  300ميکرومولار) و افزايش فعاليت اسكوربات پراكسيدازي شد. همچنين آلومينيوم باعث كاهش محتواي پرولين در اين جلبك شد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه جلبك Dunaliella salina Teodoresco از طريق افزايش فعاليت آسكوربات پراكسيدازي قادر به تحمل تنش فلز آلومينيوم مي باشد.