مقاله اثر آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله آموزش تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي ژابيز
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبدالهي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: آگاهي از اصول تغذيه سالم و بكارگيري آن از سوي زنان كه اغلب نقش مديريت تغذيه اي خانواده ها را نيز بر عهده دارند بر روي سلامت ساير افراد خانواده تاثير مستقيمي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي زنان شاغل دانشگاه علوم پزشكي تبريز و مداخله جهت اصلاح اين متغيرها انجام گرفت. روش بررسي: اين پژوهش مداخله اي بر روي ۴۴۷ نفر از زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفت. ابتدا آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي نمونه ها با استفاده از پرسشنامه تعيين گرديد. سپس مداخله آموزشي جهت دادن آگاهي درباره روشهاي تغذيه صحيح به صورت يك جلسه سخنراني (حدودا دو ساعت) و ارايه يك كتابچه آموزشي انجام گرفت. ۲ ماه بعد از آن ارزشيابي تاثير مداخله بوسيله پرسشنامه انجام گرفت. براي آناليز داده ها از روشهاي آماري آزمون مک نمار، آزمون ككران براي متغير هاي كيفي و tزوج براي متغيرهاي كمي استفاده گرديد.
يافته ها: قبل از انجام مداخله آموزشي، سطح آگاهي تغذيه اي خوب، متوسط و ضعيف به ترتيب %۸۲٫۷، %۱۶٫۵ و %۰٫۸ بود و پس از انجام مداخله آموزشي، اين درصدها به ترتيب به %۸۹، %۱۰٫۵ و %۰٫۵ تغيير يافت. اختلاف موجود معني دار نبود. قبل از انجام مداخله آموزشي، سطح نگرش تغذيه اي خوب، متوسط و ضعيف به ترتيب %۲۹، %۶۲٫۱۹ و %۸٫۹۵ و پس از مداخله به ترتيب به %۳۳٫۶، %۵۹٫۳ و %۷٫۱ تغيير يافت. اين تغيير قابل توجه نبود. قبل از انجام مداخله آموزشي، سطح عملكرد تغذيه اي خوب، متوسط و ضعيف به ترتيب %۳۳٫۶، %۵۹٫۳ و %۵۷٫۷۲ بود و پس از آن به ترتيب به %۱۵٫۲۱، %۳۳٫۳۳ و %۵۱٫۴۶ تغيير يافت. که تغيير معني دار در عملكرد تغذيه اي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان داد که با وجود بالا بودن سطح آگاهي تغذيه اي اين افراد، عملكرد آنها در حد ضعيفي بوده، و ارايه آموزش به صورت سخنراني و ارايه كتابچه براي تغيير عملكرد افراد كفايت نمي كند. بنابراين، استفاده از آموزش هاي طولاني تر و شيوه هاي ديگر آموزش بر اساس تحصيلات و شغل پرسنل مورد آموزش ممكن است نتيجه مطلوبتري داشته باشد.