سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام ضرغام پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، اهواز
مصطفی چرم – استادیار و عضو هیات علمی بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه اهواز
عبدالکریم اجرایی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم .

چکیده:

ب קֱر یکی از عناصر ریز مغذی است که وجود آن برای رشد گیاه ضروری است اما دامنه بین آستانه کمبود و سمیت این عنصر کوچک است و کاربرد کمی بیشتر از حد مورد نیاز آن سبب سمیت این عنصر در گیاه می شود . [۲] غلظت بالای بر درآب های نسبتاً شور از عوامل محدود کننده رشد مرکبات در برخی مناطق از جمله جهرم بوده است . [۳] از طرف دیگر در مناطق جنوبی کشور از نهال های لیمو ترش به عنوان پایه زیاد استفاده می شود در حالی که لیمو نسبت به بقیه درختان مرکبات به سمیت ب קֱر حساس تر است . [۴] سمیت بر منجر به اختلال در فتوسنتز ، ریزش برگ ، خشک شدن درخت و کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردد در طی سال های اخیر استفاده از برخی عناصر غذایی برای مقابله با تنش ها از جمله سمیت بر پیشنهاد شده است . در این میان ، تحقیقات در رابطه با اثر آنیون ها در کاهش سمیت ب קֱر کمتر بوده است . لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ازت نیتراته و فسفات در کاهش اثرات ناشی از سمیت ب קֱر در نهال های لیموترش (citrus aurantifolia) و همچنین بررسی اثر سطوح مختلف بر ، ازت و فسفر بر اجزای عملکرد ( ارتفاع گیاه ، وزن تر و خشک بخش های هوایی ) طرح ریزی گردید .