سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعیمه سیف وند لیقوانی – دانشکده شیمی ، پردیس علوم، دانشگاه تهران
علیرضا بدیعی – دانشکده شیمی ، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه تاثیر یون مزدوج سورفکتانت کاتیونی C16TMABr یعنی آنیون ۱و۳ بنزن دی سولفونات در سنتز ترکیبات نانو حفره ای از خانواده M14S بر طبق متد {S+r} بررسی شده است. برای تعیین کیفیت مزوپور به دست آمده از طیف تفریق اشعه x در زاویه کوچک (XRD) برای تعیین مورفولوژی از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و برای تعیین سطح ویژه از دستگاه BET استفاده شد. نتایج نشان دادند که در شاری طواکنش یکسان با فازای نسبت ملوی یون مزدوج در غلظت ثابت سوفکتانت انتقال فاز از هگزاگونال به لایه ای صورت می گیرد. این انتقال فاز ناشی از تغییر دانسیته بار در سطح میسلهای سورفکتانتی است.