سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساجده موتمن – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا
مهسا وهابی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا جعفری – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی
امیرعلی مسعودی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر آهنگ انباشت بر مورفولوژی سطوح می پردازیم. برای این منظور با ثابت نگه داشتن جنس سطح و تغییر فشار گازآرگون به بررسی تاثیر آهنگ انباشت در لایه نشانی مس روی شیشه پرداخته و با بکار گیری روش استاندارد فرکتالی، خواص آماری سطح مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، چگونگی تاثیر آهنگ انباشت، در زبری و سایر خواص آماری سطح را نشان می دهد.