سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اسدی نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیر خسروجردی – دکتری تاسیسات ابی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

جریان ناماندگار یا گذرا (Transient) زمانی ایجاد می شود که شرایط جریان از یک حالت دائمی به یک حالت دائمی دیگر تغییر پیدا کند. از خصوصیات بارزجریانهای ناماندگار، پیچیدگی معادلات حاکم و میرا بودن آن است. یک نوع خاص از جریانهای میرا، ضربه قوچ می باشد که در اثر تغییر ناگهانی سرعت در جریان سیال درون مجرا تغییرات ناگهانی فشار ایجاد و منتشر میگردد . در نتیجه آن فشارهای مثبت و منفی در خطوط لوله به وجود می آید که می تواند به خطوط انتقال خسارت های زیادی وارد سازد. لحاظ نکردن اثر ضربه قوچ در طراحی خطوط انتقال تاکنون باعث بروز خسارت های بیشماری در خطوط انتقال شده است.از سوی دیگر طراحی خطوط انتقال، با لحاظ ضریب اطمینان در مقابل فشارهای مثبت و منفی مستلزم صرف هزینه بیشتر می باشد. همچنین در صورت تشکیل فشار منفی (Down surge) کمتر از فشار بخار مایع که باعث تشکیل بخار و جدایی ستون آب و کاویتاسیون می شود، علیرغم ضریب اطمینان بالای تاسیسات،بروزخسارت در طول بهره برداری انکار ناپذیر است. بنابراین محاسبه ضربه قوچ و لحاظ تجهیزات مناسب جهت مقابله با آن در خطوط انتقال ضروری می باشد. از جمله تجهیزاتی که توان مهار هر دو فاز فشاری مثبت ومنفی را دارد. مخزن تحت فشار(Air chamber) می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تجارت دانشمندان مختلف در زمینه روشهای مختلف مهار ضربه قوج مورد بررسی قرار گرفته و مکانیزم عملکرد مخزن تحت فشارو ابعاد بهینه آن (حجم، قطر، ضخامت، زاویه تبدیل و …) در فشارهای مثبتو منفی با توجه به معادلات حاکم تحلیل شده ، سپس تاثیر مخزن تحت فشار (Air chamber) برای یک مثال واقعی بررسی شده و نتایج آن ارائه شده است.