مقاله اثر اتفون و تراکم بوته بر برخي شاخصهاي رشد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۴۰۰ تحت دوره هاي مختلف آبياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر اتفون و تراکم بوته بر برخي شاخصهاي رشد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۴۰۰ تحت دوره هاي مختلف آبياري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتفون
مقاله تراکم بوته
مقاله دورآبياري
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر اتفون، به عنوان تنظيم کننده رشد (سطح ۰ و ۰٫۵۶ کيلوگرم در هکتار) و اثر تراکم بوته (۷۶۰۰۰ و ۸۶۰۰۰ بوته در هکتار) بر برخي شاخص هاي رشد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۴۰۰ تحت دوره هاي مختلف آّبياري (۷، ۱۱ و ۱۵ روز) به صورت آزمايش فاکتوريل اسپيليت پلات در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا گرديد. نتايج نشان داد که تنش رطوبتي ۱۵ روزه، شاخص سطح برگ را به ميزان ۱۳ درصد نسبت به شاهد کاهش داد. تيمار تراکم ۸٫۶ بوته در متر مربع در هر سه دور آبياري شاخص سطح برگ بالاتري نسبت به تيمار تراکم ۷٫۶ بوته در متر مربع داشت. در تيمار دور آبياري ۷ روز مصرف اتفون در تراکم بيشتر سرعت رشد محصول را ۱۴ درصد و در تراکم پايين به ميزان ۷ درصد کاهش داد.