سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی کهریزسنگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی شکوه فر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهمن نصیری تبریزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اکبر چمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در میان روشهای متعددی که به منظور تولید بیو مواد سرامیکی به ویژه هیدروکسی آپاتیت به کار گرفته می شوند، فرآیندهای مکانوشیمیایی به دلیل هزینه پایین و قابلیت تولید مجدد، علیرغم حضور برخی از آلودگی ها بسیار مورد توجه می باشند. هدف از پژوهش حاضر، سنتز و بررسی اثر اتمسفر و زمان آسیاب کاری بر اندازه دانه های کریستالی، کرنش شبکه، درجه کریستاله شدن و مورفولوژی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت می باشد. بدین منظور مواد واکنش دهنده بر طبق فرآیند آزمایشگاهی معین و با نسبت های مولی مشخص، در زمانهای مختلف آسیاب کاری شدند. جهت شناسایی فازها و ارزیابی مشخصات ظاهری نمونه های تولید شده از روشهای پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که درجه کریستاله شدن نانو ذرات حاصله در اتمسفر گاز خنثی در مقایسه بانمونه های سنتز شده در اتمسفر هوا کاملاً متفاوت می باشد. از سوی دیگر افزایش زمان آسیاب کاری در اتمسفرهای گازی خنثی و هوا نتایج متفاوتی را از نظر اندازه دانه های کریستالی و کرنش شبکه ارائه می دهد.