مقاله اثر اختلاط پلي پروپيلن دست نخورده و تخريب شده بر خواص مواد مركب آرد چوب – پلي پروپيلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر اختلاط پلي پروپيلن دست نخورده و تخريب شده بر خواص مواد مركب آرد چوب – پلي پروپيلن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخريب ترمومکانيکي
مقاله پلي پروپيلن
مقاله مواد مرکب چوب – پلاستيک
مقاله ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي
مقاله اکستروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نجفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفي زاده مرزناكي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: چهارمحالي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پزوهش تاثير تخريب ترمومکانيکي (به عنوان شاخصي از بازيافت) پلي پروپيلن بر ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي مواد مرکب چوب – پلاستيک بدست آمده از مخلوط پلي پروپيلن دست نخورده و تخريب شده مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور پلي پروپيلن دست نخورده دو بار با شرايط کنترل شده تحت تنش هاي گرمايي و مکانيکي در دستگاه روزنران (اکسترودر) دو مار پيچ قرار گرفت. مواد هر مرحله با نسبت مساوي با پلي پروپيلن دست نخورده مخلوط شده و به همراه خاک اره چوب راش با مش +۶۰/-۴۰ در حضور سازگارکننده و نبود آن براي توليد مواد مرکب آرد چوب – پلي پروپيلن با کاربرد يک دستگاه روزنران دو مارپيچ ناهمسوگرد مورد بهره گيري قرار گرفتند. نسبت وزني خاک اره به پلي پروپيلن ۴۰ به ۶۰ در نظر گرفته شد. کاربرد پلي پروپيلن هاي تخريب شده بجاي نيمي از پلي پروپيلن دست نخورده در توليد مواد مرکب آرد چوب – پلي پروپيلن سبب افزايش جذب آب، واکشيدگي ضخامت، مدول کشساني (الاستيسيته) خمشي و سختي و کاهش مقاومت به ضربه شده است. کاربرد سازگار کننده سبب بهبود کليه ويژگي هاي مورد بررسي شده است.