مقاله اثر ادهزيو تک بطري بر ريزنشت سيلنت هاي فيلردار و بي فيلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر ادهزيو تک بطري بر ريزنشت سيلنت هاي فيلردار و بي فيلر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله فيشورسيلنت
مقاله فيلر
مقاله سيستم باندينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي حجتي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سوري سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: يکي از عواملي که مي تواند سبب شکست در درمان فيشورسيلنت شود ريزنشت است. توليد سيلنت هاي با فيلر بالا و پايين، سفارش به کاربرد انواع سيستم هاي ادهزيو در زير سيلنت و سيستم هاي گوناگون آماده سازي سطح براي کاهش اين امر پيشنهاد شده است.
هدف: اين بررسي تجربي با هدف تعيين اثر ادهزيو تک بطري بر ريزنشت لبه اي فيشورسيلنت فيلردار و بي فيلر طراحي گرديد.
مواد و روش: در اين بررسي ۴۰ دندان کشيده شده پرمولر انساني سالم به طور تصادفي به چهار گروه ۱۰ تايي بخش شدند. دندان ها در هر گروه بر پايه دستور زير مهر و موم شدند: ۱) اچينگ + سيلنت بي فيلر (clinpro)، ۲) اچينگ + سيلنت فيلردار (Delton Fs Å)، ۳) اچينگ + باندينگ (Single Bond) + سيلنت بي فيلر، ۴) اچينگ + باندينگ (Single Bond) + سيلنت فيلردار. دندان ها زير ۵۰۰ چرخه دمايي ميان دو دماي ۵ و ۵۵ درجه سانتي گراد قرار گرفته و سپس در متيلن بلو ۱ درصد به مدت ۲۴ ساعت شناور گرديدند. از هر دندان سه مقطع تهيه و توسط استروميکروسکوپ با بزرگنمايي ۴۰ برابر بررسي شد. ميانگين ريزنشت در چهار گروه با استفاده از آزمون کروسکال – واليس (kruskal-Wallis) واکاوي و مقايسه گرديد.
يافته ها: همه گروه هاي مورد بررسي داراي درجاتي از ريزنشت بوده و هيچ گونه تفاوت آماري در ميزان ميانگين ريزنشت ميان گروه ها مشاهده نگرديد (P>0.05).
نتيجه گيري: افزودن فيلر به سيلنت و استفاده از سيستم باندينگ تک بطري (Single Bond) اثري بر کاهش ميزان ريزنشت نداشت.