سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدایمان طباطبائی قمشه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های هیدرولیکی- دانشگاه صنعتی شریف
میرمصدق جمالی – استادیار دانشکده عمران – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خروج آب از لایه هم رقوم خروجی ، به عنوان پدیده تخلیه گزینشی۱ شناخته شده است. مکانیزم برقراری تخلیه گزینشی دریک سیال بطور خطی لایه‌بندی شده۲ با وجود دریچه در ارتفاعهای مختلف با لحاظ کردن یک توپوگرافی در بستر مخزن بصورت عددی در حالت غیرخطی با در نظرگرفتن اثر ویسکوزیته بررسی می‌گردد. در این تحقیق محیط محاسباتی را با استفاده از دستگاه تعمیم یافته انحناءدار به یک محیط مستطیل شکل محدود کرده و معادلات به روش اختلاف محدود گسسته‌سازی می‌گردد. در مطالعه ذیل مشاهده می‌شود که با افزایش ارتفاع دریچه ضخامت لایه گزینشی ابتدا افزایش یافته و پس از گذشتن از نصف ارتفاع مخزن کاهش می‌یابد. از جمله پارامترهای تعریف شده در این تحقیق است که مشخص‌کننده متوسط انتگرالی لایه‌هایی است که از دریچه خارج می‌گردندکه با افزایش ارتفاع دریچه افزایش می‌یابد