سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حاجی حسنی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
عباس حسنی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
مژگان لارتی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen) از جمله گیاهان بسیار مهم معطر و دارویی متعلق به تیره نعناعیان است که عمدتاً در ارتفاعات کوهستانی رویش دارد. مواد مؤثره این گیاه مقوی معده، ضد تشنج، ضد نفخ، ضد سرفه و جلوگیری کننده از سرطان می باشد. اسانس آن دارای خواص ضدمیکروبی قوی بوده و در صنایع غذایی، داروسازی، بهداشتی و زنبورداری کاربرد دارد. به منظور بررسی تأثیر ارتفاع و مراحل رشد بر ، میزان اسانس این گیاه، نمونه های مناسب از یکی از رویشگاههای طبیعی آن در آذربایجان غربی، از ارتفاعات ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ متری و در سه مرحله رشدی قبل از گلدهی، گلدهی کامل و بعد از گلدهی جمع آوری و اسانس آنها به روش تقطیر با آب استخراج و اندازه گیری شد. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که اثر مرحلۀ رشدی و نیز اثرات متقابل مرحلۀ رشدی و ارتفاع بر بازده اسانس معنی دار بود اما ارتفاع محل تأثیر معنی داری بر بازده اسانس نداشت.بیشترین (۲٫۹۱%) و کمترین (۰٫۶۸%) بازده اسانس در ارتفاع ۱۶۰۰ متری و به ترتیب در مراحل گلدهی کامل و بعد از گلدهی بدست آمد.