سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید فکری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اثر ازت و پتاسیم بر رشد بوته های ذرت در محیط آبکشت بررسی شد. محلول غذایی با ترکیب ۲/۵ میلی مولار Ca ، ۱ میلی مولار Mg ، ۳ میلی مولارN ، ۱ میلی مولار k ، P 1/5 میلی مولار S، میکرومولار B ، ۹ میکرومولار Mn ، ۰/۸ میکرومولارZn و۷۵ میکرومولار Fe از منبع (Fe-EDTA)% 0/3 میکرومولار Cu، ۰/۸ میکرومولار Mo تهیهشد. بعد از یک هفته تعداد ۶ نهال ذرت در ظروف پلاستیکی حاوی محلولغذایی قرار گرفتند. با افزایش غلظت پتاسیم وزن خشک نسبی ذرت زیاد گشته و بعد به یک حداکثر می رسد. غلظت پتاسیم در اندام های هوایی ذرت ۲۱ روزه که ۱۰۰ درصد عملکرد حاصل میشود برابر ۶/۶ درصد میباشد. کشت ذرت درمحیط های ابکشت با توجه به نداشتن تبخیر از سطحخاک در مناطق خشک نسبت به کشت خاکی مصرف آب کمتری دارد.