مقاله اثر استرس رقابتي بر ترشح دي هيدرواپي اندروستين سولفات و كورتيزول بزاق در دختران هندباليست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر استرس رقابتي بر ترشح دي هيدرواپي اندروستين سولفات و كورتيزول بزاق در دختران هندباليست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزاق
مقاله دي هيدرواپي اندروسترون
مقاله کورتيزول
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پاسخ هورموني به رقابت ورزشي و ارتباط بين آن ها به طور گسترده اي در مردان ورزش كار بررسي شده است. ولي در زنان مطالعات كمي انجام شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي پاسخ دي هيدرواپي اندروسترون وكورتيزول بزاقي به استرس رقابتي در هندباليست-هاي دختر غيرحرفه اي مي باشد.
مواد و روش كار: بدين منظور ده دختر (سن۲٫۵ ±۲۱٫۵ سال) عضو تيم هندبال دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در اين مطالعه شركت كردند. نمونه هاي بزاقي سي دقيقه، پنج دقيقه قبل از شروع، بين دو نيمه و بلافاصله پس از پايان چهار مسابقه جمع آوري شدند. غلظت DHEA و كورتيزول بزاقي با روش الايزا تعيين شدند.
يافته ها: تحليل واريانس يك طرفه (ANOVA) با اندازه گيري هاي مكرر، يك افزايش معنادار در غلظت DHEA پس از پايان چهار مسابقه نشان داد (P=0.001) ، اما در غلظت كورتيزول بزاقي و نسبت DHEA به كورتيزول پس از پايان چهار مسابقه تغييري مشاهده نشد .(P>0.05)
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه غلظت دي هيدرواپي اندروسترون بزاقي در مقايسه باكورتيزول شاخص مناسبي براي نمايش استرس رقابتي است. كه اين نكته خود دلالت بر اثر پذيري بيشتر اندروژن ها به رقابت مي باشد.