مقاله اثر استرس مزمن شنا و آدرنالکتومي بر غلظت لپتين پلاسما در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۱۴ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر استرس مزمن شنا و آدرنالکتومي بر غلظت لپتين پلاسما در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شنا
مقاله لپتين
مقاله آدرنالکتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرجهرمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان پروين
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرجهرمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لپتين هورمون پروتئيني است که از بافت چربي ترشح مي شود و در تنظيم وزن، متابوليسم بدن و کنترل فعاليت هاي توليد مثل نقش دارد. استرس موجب فعال شدن سيستم هيپوتالاموس – هيپوفيز – آدرنال و تطابق فرد نسبت به شرايط استرس زا مي شود. اخيرا مشخص شده است که لپتين در اين پاسخ هاي استرسي نقش عمده دارد. بنابراين هدف از مطالعه کنوني بررسي اثر استرس مزمن شنا و نقش غدد آدرنال بر غلظت لپتين خون مي باشد.
روش کار: در اين تحقيق تجربي از ۶۰ سر موش صحرايي نر بالغ استفاده شد. حيوانات به صورت تصادفي به ۶ گروه تقسيم شدند. در گروه آدرنالکتومي غدد فوق کليوي رات ها برداشته شد. حيوانات در گروه هاي استرس ديده به مدت ۷ روز متوالي و هر روز به مدت ۱۰ دقيقه در آب ۲۵ درجه سانتي گراد قرار داده مي شدند.
يافته ها: استرس موجب افزايش و آدرنالکتومي باعث کاهش غلظت لپتين پلاسما شد (P<0.001). استرس تاثيري بر غلظت لپتين در رات هاي آدرنالکتومي شده نداشت.
بحث و نتيجه گيري: استرس مزمن شنا احتمالا از طريق فعال کردن محور هيپوتالاموس – هيپوفيز آدرنال (HPA) باعث افزايش ترشح لپتين مي شود.