سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف اسدی – Member of young researchers club, Islamic Azad university, Gorgan branch

چکیده:

از راههای بهبود بازده غذایی استفاده از مواد متراکم ( باتوجه به بالا بودن نسبی قیمت علوفه در کشور ) در جیره ها میباشد. انجام این امر مهم در صورتی امکان پذیر است که با استفاده از مواد قابل دسترس عوارض سوء ناشی از مصرف زیاد مواد متراکم در جیره گاوهای شیری را به حداقل رسانده ، شرایط تخمیر در شکمبه و بازده خوراک نیز بهبود یابد . در این بین برخی از مواد افزودنی مانند بنتونیت و زئولیت با توجه به ویژگیهای بافری و تبادل کاتیونی میتوانند ویژه ای داشته باشند . زئولیت های طبیعی دارای ساختمان آلومنیوسیلیکاتی سه بعدی میباشند . این مواد توانایی جذب و دفع آب و تبادل یونی بدون تغییر د ساختمانشان را دارند. زئولیت طبیعی به دلیل کاتیونهای قابل تعویض با یون هیدروژن به عنوان بافر عمل مینماید و در صورت استفاده در جیره دام سبب بهبود فعالیت باکتری های هضم کننده سلولز میشود.