سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود میری – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سلیمان مارامایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

به دلایل مربوط به معمار ی و نحوه استفاده ازساختمان برخی اوقات مرکز جرم و مرکز سختی بر یکدیگر منطبق نبوده ،و سازه نامنظم محسوب می شود .عدم تقارن سازه گاهی بعلت توزیع نامتعادل سختی ناشی از استقرار نامتقارن بادبندها درپلان و گاهی بعلت توزیع نامتعادل جرم اتفاق می افتد که درهردوحالت سبب ایجاد خروج ازمرکز یت و به طبع آن پیچش درسازه می گردد.نقص آیین نامه ها ی متداول درارزیابی عملکرد سازه های فولادی دربرابر زلزله موجب شده است که روش طراحی بر اساس عملکرد یا روش طیف ظرفیت مورد توجه قرارگیرد تا بتوان سازه ای طرح کرد که عملکرد آن درمقابل زلزله های مختلف قابل پیشگویی باشد .دراین مقاله ساختمان فولادی ۵ طبقه با درصد تقارنهای مختلف درجهت y و x که بعلت تغییرسختی درسازه ایجاد شده طراحی و سپس آنالیز استاتیکی غیرخطی صورت گرفته ودر نهایت سطح عملکردسازه ها بدست آمده است .