مقاله اثر اسيدهاي آلي و فرمالدئيد بر مرفولوژي روده جوجه هاي گوشتي و كاهش آلودگي سالمونلايي دان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر اسيدهاي آلي و فرمالدئيد بر مرفولوژي روده جوجه هاي گوشتي و كاهش آلودگي سالمونلايي دان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله اسيدهاي آلي
مقاله فرمالدئيد
مقاله سالمونلا انتريتيديس
مقاله ضدعفوني خوراك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديانلو بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاهش آلودگي ميكروبي خوراك طيور مي تواند به كاهش آلودگي ميكروبي محصولات طيور در كشتارگاه كمك نمايد. در اين پژوهش اثر مخلوط تجاري اسيدهاي آلي (سالكيل و فورمايسين)، فرمالين وگاز فرمالدئيد بر مخاط روده جوجه هاي گوشتي، فلور ميكروبي دستگاه گوارش و كاهش آلودگي سالمونلايي دان مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتي (راس (۳۰۸، در ۵ گروه با ۴ تكرار و هر تكرار شامل ۱۵ (قطعه جوجه تا ۴۲ روزگي پرورش يافتند. گروه اول به عنوان شاهد با جيره پايه بدون افزودني خوراكي، گروه هاي دوم تا پنجم به ترتيب ۰٫۲ درصد سالكيل، ۰٫۲ درصد فرمالين، ۰٫۱ درصد فورمايسين و گاز فرمالدئيد ۱X در جيره پايه دريافت كردند. در مرحله اول تحقيق تاثير ضدسالمونلايي تيمارهاي آزمايشي در خوراك بررسي شد. در مرحله دوم اثر تيمارهاي آزمايشي بر مرفولوژي روده جوجه هاي گوشتي مطالعه گرديد. فرمالين در كوتاه ترين مدت سالمونلا انتريتيديس افزوده شده به خوراك را از بين برد. انواع پرزهاي برگي و زباني (p<0.01) در سن ۲۸ روزگي، پرزهاي پل مانند (p<0.05) در سنين ۱۴ و ۴۲ روزگي و تعداد پرزها در ميدان ديد در سنين (p<0.01) 28 و (p<0.05) 42 روزگي تحت تاثير تيمارها قرار گرفتند. گروه هاي آزمايشي بر ارتفاع پرز (p<0.01) در سن ۱۴ روزگي، عمق كريپت (p<0.05) و نسبت ارتفاع به عرض پرز (p<0.05) در سن ۲۸  روزگي تاثير گذاشتند.