مقاله اثر اسيد ترانکساميک بر کاهش خونريزي در آرتروپلاستي هيپ بدون سيمان با بي حسي اپيدورال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر اسيد ترانکساميک بر کاهش خونريزي در آرتروپلاستي هيپ بدون سيمان با بي حسي اپيدورال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد ترانکساميک
مقاله آرتروپلاستي
مقاله تعويض مفصل هيپ
مقاله خونريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعجازي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دفتري بشلي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ زنگنه رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: داروهاي آنتي فيبرينوليتيک براي کاهش خونريزي و کاهش نياز به تزريق خون حين عمل به کار مي روند. مطالعات مختلف بر روي اثر اسيد ترانکساميک در تعويض مفصل هيپ نتايج مطلوبي داشته است. ولي بيشتر مطالعات برروي تعويض مفصل هيپ با سيمان بوده اند. هدف از اين مطالعه، گزارش تاثير اين دارو بر تعويض مفصل ران بدون سيمان بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده طي ۴ سال بر روي ۶۴ بيمار که کانديد جراحي تعويض مفصل هيپ بدون سيمان بودند با بي حسي اپي دورال انجام شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه دريافت کننده اسيد ترانکساميک (۳۲ نفر) و داورنما (۳۲ نفر) تقسيم شدند. بيماران گروه مورد و شاهد ۱۵ دقيقه قبل از جراحي به ترتيب اسيد ترانکساميک ۱۵ ميلي گرم در هر کيلوگرم وزن يا نرمال سالين به صورت تزريق آهسته داخل وريدي دريافت کردند.
يافته ها: تزريق اسيد ترانکساميک موجب شد که افت هموگلوبين ۶ ساعت (p=0.035) و ۲۴ ساعت (p=0.042) بعد از جراحي، ميزان خونريزي حين عمل (p=0.024) و نياز به تزريق خون آلوژنيک (p=0.017) به طور معناداري کمتر باشد. افت هماتوکريت ۶ و ۲۴ ساعت بعد از جراحي و طول مدت بستري در گروه مورد نيز کمتر بود ولي اين تفاوت معنادار نبود.
نتيجه گيري: تزريق اسيد ترانکساميک قبل از جراحي تعويض مفصل هيپ بدون سيمان با بي حسي اپي دورال موجب کاهش خونريزي حين و بعد از عمل جراحي و همچنين باعث کاهش نياز به تزريق خون آلوژنيک مي شود.