مقاله اثر اسيد ساليسيليك بر مقاومت به سرمازدگي و فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز انار رقم ملس ساوه در انبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر اسيد ساليسيليك بر مقاومت به سرمازدگي و فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز انار رقم ملس ساوه در انبار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص سرمازدگي
مقاله نشت يوني
مقاله کيفيت ميوه
مقاله دوره انبارماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربرد قبل از انبار اسيد ساليسيليك و دوره نگهداري روي فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز، سرمازدگي و كيفيت ميوه رقم ملس ساوه مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد كه با افزايش غلظت اسيد ساليسيليك شاخص سرمازدگي و نشت يوني كاهش يافت و فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز افزايش پيدا كرد. كمترين ميزان نشت يوني و شاخص سرمازدگي و بيشترين ميزان فعاليت آنزيم در غلظت ۲ ميلي مولار اسيد ساليسيليك مشاهده شد. محتواي ويتامين ث و اسيديته قابل تيتراسيون ميوه هاي تيمار شده با غلظت هاي بالاي اسيد ساليسيليك نسبت به ميوه هاي شاهد بيشتر بود. در طول دوره انبارماني، نشت يوني، شاخص سرمازدگي، فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز، مواد جامد محلول و pH افزايش يافت اما محتواي ويتامين ث و اسيديته قابل تيتراسيون كاهش يافت. اين نتايج نشان مي دهد كه در طول دوره انبارداري، به خصوص پس از دو ماه انبارماني سرمازدگي ميوه ها افزايش پيدا مي كند اما تيمار قبل از انبار ميوه ها با غلظت دو ميلي مولار اسيد ساليسيليك مي تواند سرمازدگي را با افزايش فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز و تقويت سيستم دفاعي كنترل نمايد.