سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده شیشه بر – استایار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

اسیدهای چرب ترانس به مقدار کم در لبنیات و گوشت وجود دارند اما به مقدار زیادی در روغن های گیاهی (نباتی) هیدروژنه یافت می شوند. از اوایل قرن جاری که فرایند هیدروژنه کردن برای تولید مارگارین مورد استفاده قرار گرفت، تحقیقات متعددی در زمینه تاثیر این اسیدهای چرب بر سلامتی انسان انجام شده است. بخش مهمی از این تحقیقات درباره اثر اسیدهای چرب ترانس بر غلظت لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم بوده اند. در این مقاله سعی شده است که پس از ذکر کلیاتی درباره ساختمان، نحوه تشکیل، منابع غذایی و دریافت اسیدهای چرب ترانس، نتایج مهمترین مطالعات انجام شدهدر این زمینه مورد بحث قرار گیرند.