سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا سلطانیان – بخش تحقیقات مهندسی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدرضا جعفری نصر – گروه پژوهش های فرایندی (غیر پلیمری)، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
محمد فلاحی یکتا – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

در این تحقیق سینتیک واکنش اکسیداسیون ایزوپروپیل الکل مورد مطالعه قرار گرفت. در این واکنش با گذشت زمان، به دلیل تشکیل محصول جانبی اسید استیک، مقداری از هیدروژن پراکسید تولیدی تجزیه گردیده و بازده تولید هیدروژن پراکسید کاهش می یابد. در ادامه مطالعات انجام شده توسط کونوگی در تعیین ثابت های سرعت واکنش، مفهوم بازده f برای بیان اثر تولید اسید استیک و توجیه کاهش بازده تولیدد با گذشت زمان تعریف و در ثابت های معادلات سرعت وارد شد. ثابت های معادلات با استفاده از نتایج تجربی کونوگی به صورت روابط آرنیوسی استخراج و اصلاح گردید. معادلات سرعت در شبیه سازی دقیق راکتور مربوطه در مقیاس نیمه صنعتی از اهمیت شایانی برخوردار است. ثابت های بدست آمده علاوه بر دما، تابعی از زمان نیز بوده و بصورت زیر بدست آمدند.
[فرمول در متن اصلی]
[فرمول در متن اصلی]