سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خوش رفتار – کارشناس ارشد سازه اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان
رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد فاخری رئوف – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

میزان خسارت وارد به ساختمان های بتنی مسلح ناشی از زمین لرزه، به عوامل مختلفی چون خصوصیات زمین ساختی منطقه، خصوصیات زمین لرزه و کمیت و کیفیت ساختمان ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل، وضعیت ساختمان از نظر میزان افت می باشد. به منظور بررسی اثر پارامتر افت در میزان خسارت وارد به ساختمان های بتنی مسلح، از مطالعه چندین ساختمان، بر اساس رفتار دینامیکی غیرخطی انها استفاده شده است. پدیده افت سختی، به عنوان پارامتر موثر بر میزان خسارت وارد به ساختمان ها انتخاب شده است. برای مطالعه رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان های مذکور که با سیستم قاب خمشی طرح گردیده اند، از نرم افزار IDARC استفاده شده است. بر مبنای نتایج بدست آمده، سازه به ازای افت سختی بیش از ۵۰ درصد، متحمل خسارات سازه ای شدید می گردد.