سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی علوی –
اسفندیار رجایی –

چکیده:

در این مقاله با حل معادلات آهنگ لیزرهای نقطه کوانتومی GaInAsP/InP خودسامانی، کارایی کوانتومی درونی، مشخصه نور-جریان و توان خروجی را برای افت وخیز اندازه نقاط و تغییرات چگالی سطحی بررسی می کنیم و اثر افزایش چگالی جریان تزریقی را بر روی کارایی و توان خروجی مورد مطالعه قرار می دهیم و روشهایی را برای بهینگی آنها پیشنهاد می کنیم.