سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمس اله علیجانلو – پروسس و تحقیقات کاربردی کارخانه اکریلیک ۲ شرکت پلی اکریل ایران اصفهان،
محسن داوری –

چکیده:

افزایش درصد آب در Dope جهت کنترل درجه سفیدی (رنگ L) وخواص فیزیکی الیاف اکریلیک و بدست آوردن مقدار بهینه آن مورد توجه بوده بطوریکه رابطه افزایش درصد آب با کاهش رنگ b و یا افزایش L از نظر مکانیسم و رفتار آب تحت بررسی و تفسیر قرار گرفته است.آب DM در مرحله آخر تولید پلیمر بصورت مخلوط (۷۰%+ ۳۰%) آب و DMF به محلول پلیمر اضافه می شود و شناسائی اثرات خوب آن منجر به افزایش کیفیت الیاف اکریلیک از نظر خواص فیزیکی می گردد . سیستم ریسندگی تر الیاف اکریلیک یک سیستم سه فازی پلیمر- حلال –غیر حلال(آب) میباشد .لذا برای کنترل عملیات انعقاد پلیمر در تماس با سیستم آب + DMF با افزایش مقدار آب در DOPE (%2 ) از انعقاد مستقیم پلیمر یعنی بدون تبدیل از حالت Gelation محلول پلیمر جلوگیری بعمل آمده والیاف با جداسازی فاز پلیمر در حالت Gel از خواص فیزیکی مناسب به جهت ایجاد پیوند فیزیکی برخوردار می شود از طرفی با افزایش درصد آب در DOPE اثر زمان و دما برپایداری محلول پلیمر (منحنی ۱)ومکانیسم افزایش درجه زردی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها نشان میدهد که آب اثرات زیر را داشته است :۱- اثر نرم کنندگی(Plasticizer) 2- دارای ثابت دی الکتریک بالا و در نتیجه از اثر تشدید کنندگی گروههای نیتریل جلوگیری می کند ۳- اثر چندانی بر روی ظرفیت حرارتی الیاف نمی گذارد ۴- باعث کاهش Tg الیاف می شود.