سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

البرز تفویضی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران
محمدرضا امیدخواه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران
قدرت مرادی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، تهران

چکیده:

تری اتانول آمین (TEA) بعنوان کمک سایش کاربرد گسترده ای در صنعت سیمان دارد ، اما اثر افزایش این ماده بر کیفیت سیمان تولیدی کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در تحقیق حاضر اثر افزایش این ماده بر خواص فیزیکی سیمان های پرتلند ٧و ٢٨ روزه مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج نشان ، مورد بررسی قرار گرفت . زمان گیرش ، مقاومت های خمشی و فشاری ٣ ، ۷ و ۲۸ روزه مورد آزمایش قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که افزایش بیش از ۰/۰۴% از این ماده باعث کاهش شدید زمان گیرش و مقاومت های خمشی و فشاری ۳ و ۷ روزه سیم ان می شود . اما در بلند مدت (مقاومت ٢٨ روزه ) اختلاف ایجاد شده جبران می شود ، بصورتی که افزایش این ماده تا ۰/۷% هیچ اثر مخربی بر مقاومت های ٢٨ روزه سیمان تولیدی ندارد