سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن صمدی خوشخو – کارشناس ارشد
مرتضی شمعانیان اصفهانی – استادیار
علی سعیدی – استاد
محمدحسن عباسی – دانشیار

چکیده:

اثر افزایش مس بر پروفیل حرارتی واکنش تولید دی سیلیسید مولیبدن به روش سنتز احتراقی بررسی شد .مشاهده گردید که افزایش مس موجب کاهش دمای احتراق, کاهش زمان شکل گیری محصول یا بهعبارت دیگر افزایش سرعت واکنش, و کاهش انرژی اکتیواسیون واکنش میگردد.