مقاله اثر افزودني روان ساز بر جرم هاي ريختني بسيار كم سيمان Al2O3-SiC حاوي ميکروسيليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر افزودني روان ساز بر جرم هاي ريختني بسيار كم سيمان Al2O3-SiC حاوي ميکروسيليس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داز
مقاله جرم ريختني بسيار كم سيمان
مقاله روان ساز
مقاله Al2O3-SiC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر افزودني هايي بر پايه سيتريك اسيد، سديم تري پلي فسفات، سديم هگزا متافسفات، سديم پلي اكريلات، کلسيم نفتالين سولفونات و بالاخره پلي كربوكسيلات اتر به عنوان روان ساز بر ويژگي هاي رئولوژي جرم ريختني بسيار كم سيمان Al2O3-SiC حاوي ميکروسيليس از نوع لرزه روان مورد بررسي قرار گرفت. جهت مطالعه اين خواص، آزمايش هاي تعيين جريان يابي و كارپذيري جرم ريختني انجام شد. نتيجه ها نشان داد که موثرترين روان ساز اين نوع جرم ها، افزودني پليمري پلي كربوكسيلات اتر است. در اين کار پژوهشي براي نخستين بار، از افزودني GLENIUM تجاري مورد مصرف صنعت ساختمان در صنعت ديرگداز نيز استفاده شد. مشخص شد که اين افزودني مي تواند به تنهايي افزون بر تامين جريان يابي مناسب، زمان کارپذيري مطلوب را براي جرم ريختني بسيار كم سيمان Al2O3-SiC حاوي ميکروسيليس، بدون استفاده از کندکننده گيرش، فراهم سازد. مقدار بهينه اين افزودني نيز تعيين شد.