سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد خدادادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد کوکبی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
سعید صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به استفاده نانور س در پلیمرها و بهبود خواصی از پلیمرها نظیر افزایش سختی، مقاومت کشـشی، پایـداری حرارتـی، تأخیر درجه اشتعال، محافظت در برابر آب و همچنین در نظر گرفتن قیر به عنوان یک ماده ترموپلاستیک ، در ایـن تحقیـق افـزودن %۲ نانورس به قیر در جهت افزایش عمر خستگی روسازیهای آسفالتی مورد آزمایش قرار گرفت . آزمایش خستگی کشش غیر مستقیم بر روی نمونه های استوانه ای ساخته شده از قیرهای استاندارد و اصلاح شده در سطوح تنش ۴۰۰-۳۰۰-۲۰۰ و ۵۰۰ کیلوپاسکال نشان میدهد کهافزودن %۲ نانورس به قیر باعث افزایش عمر خستگی آسفالت میگردد .