سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی امیدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرید حدادی – دانشگاه جامع علمی کاربردی توحید اصفهان
آرش شفیعی – دانشگاه جامع علمی کاربردی توحید اصفهان

چکیده:

در این تحقیق اثر افزودن بور و فرایند های عملیات های حرارتی نرماله در تمپر مختلف روی چودن های مقاوم به سایش کروم بالا بررسی شد. آزمایش مقاومت به سایش به روش پین روی دیسک و با اعمال بارهای مختلف انجام شد و ریز ساختار نمونه های آزمایش شده به وسیله میکروسکوپ نوری و و الکترونی بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که افزودن بور به ترکیب شیمیایی بر بهبود خواص مقاومت به سایش تاثیری به سزا دارد. با انجام عملیات حرارتی نرماله و تمپر سختی افزایش و مقاومت به ضربه کاهش می یابد.