سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: نهمین کنگره سرامیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سمانه جوادی – شرکت آپادانا سرام
مازیار منتظریان – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم شهریاری – شرکت آپادانا سرام

چکیده:
کاشی های پرسلانی بدون لعاب (کاشی های گرانیتی) در گروه کاشی های با جذب آب کمتر از ۰/۵ درصد قرار دارند. کاربرد این گروه از سرامیک ها برای پوش شدهی نمای ساختمان، کف مراکز پر رفت و آمد و تزیین محیط، روز به روز در حال افزایش است. کاشی های پرسلانی بدون لعاب معمولاً پولیش می شوند و تزیین آنها با افزودن رنگدانه های سرامیکی به بدنه و روشهای متنوعی انجام می شود. زیرکن یکی از بهترین موادی است که به عنوان افزودنی به فرمول کاشی های گرانیتی افزوده می شود تا به کمک آن سفیدی بدنه افزایش یابد و در عین حال بتوان شید رنگی و تغییرات ابعادی را نیز کنترل نمود. اما امروزه در ایران بنا به دلایل متعددی قیمت این ماده به عنوانی ککا لای وارداتی افزایش یافته و تأمین آن دشوار شده است. هدف از انجام این تحقیق، جایگزین نمودن زیرکن با مواد ارزانتر و در دسترس بوده است. بنابراین آندالوزیت، فلورین و ولاستونیت با خلوص صنعتی به عنوان جایگزین های زیرکن انتخاب شدند و در درصدهای مختلف جایگزین بخشی از زیرکن مصرفی در بدنه های گرانیتی سفید و فوق سفید شدند. ضمن اینکه تغییرات ابعادی و انقباض بعد از پخت بدنه های طراحی شده اندازه گیری شد، خواص آنها به کمک پراش پرتو ایکس (XRD) ، دیلاتومتر مکانیکی (Dilatometer) و اسپکتروفتومتر (Spectrophotometer) نیز بررسی گردید. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که آندالوزیت در دمای پخت با تبدیل به فازهای آلومینوسیلیکاتی و مولایت، ضمن بهبود سفیدی بدنه، قابلیت جایگزین شدن با بخشی از زیرکن بکار رفته در بدنه را دارد. فلورین و ولاستونیت این قابلیت را دارند که به سفید شدن بدنه کمک کنند، اما اثر آ نها بر تغییرات ابعادی و خروج گازها و بخار فلوئور یا نیاز به بررسی های بیشتری دارد.