سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیندهای آلیاژسازی برای سنتز مواد مختلفی از جمله ترکیبات بین فلزی جاذب هیدروژن مانند Mg2Niمورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر به بررسی اثر افزودنNb بر روی سینتیک تشکیل ترکیب بین فلزی بر پایهMg2Ni پرداخته شده است. در این راستا از پودرهای عناصرNb و Ni و Mg با استکیومتری های متفاوت Mg2Ni0.75Nb متفاوت ۰٫۲۵غنی از منیزیم) وMg1.75Nb0.25Ni غنی از نیکل)، در یک محفظه فولادی تحت اتمسفر گاز آرگون به همراه گلوله های فولادی به قطر ۲۰ میلیمتر استفاده شد. نسبت های وزنی گلوله به پودر ۲۰/۱ سرعت چرخش محفظه آسیا برابر ۶۰۰ دور در دقیقه و زمانهای ۵ ، ۱۰، ۱۵ و ۲۰و۳۰و۶۰ ساعت کار آسیا اعمال گردید. بررسی ساختمان بلوری پودرها نشان داده که شروع تشکیل ترکیب بین فلزی Mg2Ni در نمونه پودری غنی از نیکل و غنی از منیزیم به ترتیب از زمان ۵ و ۱۰ ساعت م یباشد میانگین سایز کریستالهای Mg2Ni محاسبه شده از روش ویلیامسون – هال برای مخلوط پودری غنی از نیکل و غنی از منیزیم به ترتیب ۱۰ و ۱۲ نانومتر می باشد.از این رو جایگزین کردن نیوبیوم بجای منیزیم باعث تسریع سینتیک تشکیل ترکیب بین فلزی Mg2Ni شده و در ضمن کاهش سایز ذرات در این نمونه بیشتر از نمونه غنی از منیزیم در شرایط آلیاژسازی مشابه می باشد