سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران
سید فرشید کاشانی بزرگ – استادیار، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیندهای آلیاژسازی برای سنتز مواد مختلفی از جمله ترکیبات بین فلزی جاذب هیدروژن مانند Mg2Ni، مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر به بررسی اثر افزودن بر روی سینتیک تشکیل ترکیب بین فلزی بر پایه Mg2Ni پرداخته شده است. در این راستا از پودرهای عناصر Mg ﻭ Ni ﻭ Nb با استکیومتری های متفاوت Mg2Ni0.75Nb0.25 (غنی از منیزیم) و Mg1.75Nb0.25Ni و (غنی از نیکل)، در یک محفظه فولادی تحت اتمسفر گاز آرگون به همراه گلوله های فولادی به قطر ۲۰ میلیمتر استفاده شد. نسبت های وزنی گلوله به پودر ۲۰/۱، سرعت چرخش محفظه آسیا برابر ۶۰۰ دور در دقیقه و زمانهای ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ﻭ ۶۰ ساعت کار آسیا اعمال گردید. بررسی ساختمان بلوری پودرها نشان داده که شروع تشکیل ترکیب بین فلزی Mg2Ni در نمونه پودری غنی از نیکل و غنی از منیزیم به ترتیب از زمان ۵ و ۱۰ ساعت می باشد میانگین سایز کریستالهای Mg2Ni محاسبه شده از روش ویلیامسون- هال برای مخلوط پودری غنی از نیکل و غنی از منیزیم به ترتیب ۱۰ و ۱۲ نانومتر می باشد. از این رو جایگزین کردن نیوبیوم بجای منیزیم باعث تسریع سینتیک تشکیل ترکیب بین فلزی Mg2Ni شده و در ضمن کاهش سایز ذرات در این نمونه بیشتر از نمونه غنی از منیزیم در شرایط آلیاژ سازی مشابه می باشد.