سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین حکیمی پژوه – گروه فیزیک دانشگاه تفرش
حسین عباسی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این مقاله چگالی الکترونهای محبوس در یک پتانسیل الکتریکی و برای یک پلاسمای غیر ماکسولی محاسبه شده است . سالیتونهای یون – صوت را با استفاده از این چگالی بدست آورده و نشان داده شده است که این سالیتونها می توانند با سرعت های فروصوت حرکت کنند . چگونگی گذار جوابها به حالت با توزیع ماکسولی بررسی شده است