سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد نراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سازه و مواد، دانشگاه صنعتی شریف
امیر احراری – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
یاشار علیاری کرده‌ده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

عموماً مصالح غیرفلزی به کار رفته در سازه‌ها از مواد نیمه‌ترد می‌باشند. این مواد معمولا مقاومت فشاری خیلی بیشتری نسبت به مقاومت کششی دارند. پدیده شکست در این گونه مواد ، پدیده‌ای غیر خطی و پیچیده است. دو پارامتر مهم درتعیین محل و نحوه گسترش ترک در مواد نیمه ترد، مقاومت کششی و انرژی شکست می باشند. در این مقاله جهت بررسی اثر الیاف برپارامترهای شکست بتن به خصوص انرژی شکست ، آزمایشهای فشاری و کششی روی نمونه های استوانه‌ای و آزمایش خمش بر روی نمونه های تیر ساخته شده از بتن ساده و بتن الیافی دارای شکاف به عمقهای مختلف در وسط دهانه انجام شد. ۸ نمونه تیر بتنی ساده ،۸ نمونه تیر بتنی با %۱ حجمی الیاف فولادی و ۸ نمونه تیر بتنی با %۵/۱ حجمی الیاف فولادی مورد آزمایش قرار گرفت. در تعیین انرژی شکست ،از روش پیشنهادی RILEM استفاده شد. دراین روش از سطح زیر منحنی نیرو- جابجایی هر نمونه، برای تعیین انرژی شکست استفاده میشود . براساس نتایج حاصله در نمونه های بتنی، با افزایش درصد الیاف تا ۵/۱ درصد، انرژی شکست نسبت به بتن ساده تا حدود ۲۸ برابر و شکل پذیری سازه (مقدار جابجایی قابل تحمل سازه) تا حدود ۲۴ برابر افزایش می‌یابد. حضور الیاف، تغییرات اندکی در مقاومت کششی را پدیدار میسازد