مقاله اثر امواج داخلي بر پايداري زماني کانال صوتي و انتشار امواج آکوستيکي در درياي عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر امواج داخلي بر پايداري زماني کانال صوتي و انتشار امواج آکوستيکي در درياي عمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج داخلي
مقاله کانال صوتي
مقاله جابجايي قايم امواج داخلي
مقاله نوسان سرعت صوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستانوحداني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: باخداي پاسكيابي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني آراسته افشين
جناب آقای / سرکار خانم: بنازاده ماهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، ابتدا تاثير امواج داخلي بر سرعت صوت و به ويژه پايداري زماني کانال صوتي در حوزه تاثير اين امواج را بررسي مي کند. سپس جواب هاي معادلات حاکم بر امواج داخلي را به روش تفاضلات متناهي و مبتني بر ايده هاي عددي موجود در روش مدهاي نرمال مورد بحث قرار مي دهد. بعد از آن پروفيل سرعت صوت تغيير يافته و چگالي را در روش معادلات سهموي اعمال مي نمايد. همچنين شرايط تاثير امواج داخلي بر نوسان هاي سرعت صوت و پايداري زماني کانال هاي صوتي را بررسي مي کند. در نهايت با مقايسه تاثير اين امواج بر انتشار صوت، تغيير رويکرد امواج آکوستيکي را در نمودارهايي با حالت انتشار بدون تاثير امواج داخلي، به طور همزمان مورد تجزيه و تحليل قرار داده که نتايج به دست آمده، کارايي روش را تاييد مي نمايد.