مقاله اثر انتقالي نرخ ارز بر قيمت صادراتي کشمش در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثر انتقالي نرخ ارز بر قيمت صادراتي کشمش در ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ واقعي ارز
مقاله قيمت صادراتي کشمش
مقاله مدل خود توضيح با وقفه هاي توزيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران به عنوان بزرگ ترين توليد کننده و صادرکننده محصولات خشکبار مثل پسته، خرما وکشمش در سطح جهان به شمار مي رود، و دربازار جهاني اين توليدات، جايگاه مناسبي را دارد. ايران بعد از ايالات متحده و تركيه در رتبه سوم توليد جهاني کشمش و بعد از تركيه در رتبه دوم صادرات جهاني کشمش قرار دارد. هدف اين مطالعه بررسي اثر تغييرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر روي قيمت صادراتي محصول کشمش ايران با استفاده از الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيعي(ARDL)  است. آمار و اطلاعات از داده هاي (FAO ) و بانک مرکزي، براي دوره ۱۳۵۰ – ۱۳۸۴ استخراج و با استفاده از نرم افزار Microfit4 تجزيه و تحليل شده است. نتايج برآورد مدلARDL  نشان داد که در بلندمدت تغييرات نرخ ارز، مهم ترين عامل موثر بر قيمت صادراتي کشمش است. بر اساس نتايج پيشنهاد مي شود، سياست هاي پولي بانک مرکزي بايد به گونه اي طراحي شود که از نوسانات نرخ ارز به صورت غيرقابل پيش بيني جلوگيري گردد.