سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشید علمداریولی – کارشناس ارشد مهندسی سازه های دریایی، گروه عمران، دانشگاه هرمزگان
محمدجواد کتابداری – استادیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امی

چکیده:

رایزرهای دریایی از المانهای مهم سازه ای در سکوهای دریایی ثابت و متحرک هستند که جهت انتقال نفت و گاز از دل دریا به سطح آب و روی دک مورد استفاده قرار می گیرند. این المانها باید در شرایط مختلف عملیاتی قادر به تحمل ماکزیمم نیروهای برشی و ممانهای خمشی باشند. عوامل مختلفی چون ضریب درگ، عمق آب، شرایط موج، حضور جریان ، نیروی کششی تنشنر، انحراف استاتیکی سکو و خصوصیات سیال گذرنده از درون رایزر ممکن است باعث ایجاد حالتهای بحرانی در رایزر گردند. در این مقاله اثر انحراف استاتیکی سکوهای نیمه شناور نسبت به دهانه چاه بر نیروی برشی و تنش خمشی ایجاد شده و در رایزرهای دریایی مورد مطالعه قرار گرفته است. آنالیزهای انجام شده بر رایزر به روش اجزاء محدود در محیط نرم افزار OrcaFlex که جهت آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی مربوط به خطوط لوله انعطاف پذیر، سیستم های مهار و دیگر کارهای دریایی در یک شرایط محیطی دریایی – فراساحل تهیه شده است، انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که، انحراف استاتیکی سکو سبب افزایش تنش خمشی و نیروی برشی در رایزر می گردد.