سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
وحید بروجردیان – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

علی رغم گذشت بیش از چهل سال از توجه به مساله اثر اندازه در مقاومت برشی تیر های بتن مسلح هنوز این پدیده به عنوان یکی از چالشهای محققین و تدوین کنندگان آیین نامه های طراحی باقی مانده است . آنچه که در گذر این سالها حاصل شد ه ،نظریه ه ای متنوعی است که هرکدام از یک منظر خاص به شرح این مساله پرداخته اند . در سالهای اخیر، روشهای مبتنی برنظریه اصلاح شده میدان فشاری، پذیرش بیشتری یافته به گونه ای که وارد تعدادی از آیین نامه های معتبر طراحی سازه های بتنی در دنیا نیز شده است.در این مقاله پس از توصیف مختصر مبانی تئوری اصلاح شده میدان فشاری و مرور روشهای طراحی مبتنی بر این نظریه،پیرامون ایراد اساسی این روشها در رابطه با اثر اندازه بحث می شود . با ایجاد اصلاحاتی در فرضیات مربوط به باز شدگی ترک،رابطه طراحی جدیدی برای مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح ار ائه می گردد . خصوصیات حدی رابطه ارائه شده مطابق باحل های بدست آمده بر اساس مکانیک شکست الاستیک خطی، برای اندازه های خیلی بزرگ، و حل پلاستیک برای اندازه های خیلی کوچک می باشد. رابطه پیشنهادی همبستگی خوبی با بانک داده های برشی موجود نشان می دهد.