سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرضا شیخ مهدی مسگر – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فتح ا… مضطرزاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اکبر ضیایی مؤید – دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فاکتورهای زیادی خواص پوشش های نهایی پلاسما اسپری شده را تحت تاثیر قرار می دهد که برخی در ارتباط با پارامترهای سیستم پلاسما اسپری و بعضی مرتبط با ویژگی های پودر اسپری مورد استفاده است. میزان تبلور پوشش های HA، پارامتر مهمی جهت ارزیابی پایداری آن های است. تغییر در توزیع اندازه ذرات پودر اولیه، راهی برای تغییر میزان تبلور پوشش هاست یعنی تغییر در اندازه ذرات، یکی از راه هایی است که مستقیما میزان تبلور پوشش های As-received را بدون "پس عملیات" افزایش می دهد. دلیل اصلی می توان به تغییر حالات مذاب پودرهای HA با اندازه ذرات متفاوت بر گردد. مشاهده شده که تمایل به ایجاد تغییرات در میزان تبلور پوشش ها با تغییر اندازه ذرات، خطی نبوده و دارای نوسانات جزئی می باشد. این نوسانات در میزان تبلور، به وسیله تغییر در حالات مذاب پودرهای HA با توزیع مختلف اندازه ذرات پدید می آید. از طرف دیگر، نتیجه گرفته می شود که حالت مذاب پودر اولیه نیز با اندازه ذرات، دچار نوسان می گردد. اما نحوه تغییرات، به علت نوسانات پدید آمده در میزان تبلور متفاوت خواهد بود. پوشش های اسپری شده با اندازه ذرات گوناگون به مدت یک ماه در آب مقطر غوطه ور شدند. بعداز این مان، شکست و تخریب شدیدی بر روی سطح پوشش هایی که دارای بالاترین میزان تبلور بوده و از اسپری کردن پودرهای HA با ذرات اندازه بزرگ به دست آمده بودند، مشاهده گردید. این امر ممکن است به علت حضور تخلخل های بزرگ موجود در این پوشش ها باشد که سبب تخریب شدید گشته اند و نشان می دهد که میزان تبلور بالا، ضرورتا مرتبط با پایداری بالای پوشش ها نبوده و ریزساختار، در موقعی که پایداری پوشش مدنظر می باشد، یکی از مهمترین عوامل است.