سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی میرزایی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان
مجید طهمورسی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، کرمان

چکیده:

برای بررسی اثر اندازه ذرات و شکل آنها ( لبه دار یا گوشه دار بودن و حفرهها ) بر سطح ویژه , از یک روش ریاضی در این مطالعه استفاده شد . برای ذرات ریزتر سطح ویژه بزرگتر میشود . همچنین نانوذراتی که شکل آنها بصورت ورقهای نازک و یا نانو رشتهای باشد، سطح ویژه (S) در آنها بمراتب بیشتر است . بعلاوه، وجود حفره و تخلخل در ذره با عث افزایش سطح ویژه ذره شده و در یک حجم ثابت از حفرهها , هر چه اندازه حفرهها ریزتر باشد سطح ویژه بیشتر است .