سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز خشنودیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین طالبی – کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی اثر اندرکنش دینامیکی خاک – شمع – سازه بر روی زمان تناوب سیستم سازه ای با استفاده از روش اجزاء محدود (برنامه Ansys) می باشد که سیستم های سازه ای ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ طبقه مورد مطالعه قرار گرفته اند. بامقایسه نتایج زمان تناوب سیستم های مختلف شامل سازه تنها، خاک تنها، خاک و شمع، خاک و شمع و سازه، خاک و سازه و همچنین شکل مودهای مربوط، اثر هر کدام از قسمتها بر روی پاسخ دینامیکی سیستم ارزیابی می شود.