سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز خوشنودیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رفتار لرزه ای شمع منفرد بکار رفته جهت تقویت خاک می باشد، مطالعات بوسیله روش المان محدود سه بعدی انجام شده و شامل مطالعه دقیق مثال مرجع و بررسی پارامترهای اصلی)سختی نسبی شمع-خاک،فرکانس زلزله و استهلاک( بر روی پاسخ شمع می باشد، در تمامی حالات اثر اندرکنش سینماتیک بر روی تغییر شکل شمع وخاک و همچنین توزیع لنگر خمشی در شمع بررسی شده است. در خاتمه مقایسه ای بین نتایج المان محدود و مدل وینکلرصورت گرفته که می تواند محدوده کاربرداین مدل را مشخص کند.