سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز، – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز
سعید پرهوده، – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
احمد ناصری – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثر انرژی و طول موج لیزر Nd:YAG بر اندازهی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم که به روش سایش لیزری در محیط مایع تولید شده اند می پردازیم. اندازهی نمونه های تولیدی بعد از گذشت مدت زمان یک ساعت از زمان تولید توسط دستگاه اندازه گیری اندازهی نانوذرات در محیط مایع اندازه گیری شده است. میانگین اندازهی نانو ذراتی که با انرژیهای ۵۰٫ ۷۵ و ۱۰۰ میلی ژول در طول موجهای ۱۰۶۴ و ۵۳۲ نانومتر تولید شدند، با یکدیگر مقایسه شده است. برای تعیین ریخت شناسی و اندازهی نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که اندازهی نانوذرات تولیدی با افزایش طول موج و انرژی، کاهش می یابد