سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
منیر نیازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین؛پیشوا
ودیعه علیمردان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز،میدان فلسطین،تهران

چکیده:

از آنجایی که انرژی اندرکنش تبادلی از طریق پلاریزگی اسپین الکترون آزاد بر ساختار باند تأثیر می گذارد در نتیجه در شکل گیری ساختار کریستالی نیز می تواند موثر باشد . لذا انرژی . exchange-correlation می تواند بر تعیین و یا تغییر ساختار کریستالی و حتی میزان پایداری ساختار کریستالی موثرباشد، که این انرژی خود تابعی از فضای بین اتمی است که سبب بالا بردن حوزه جست و خیز الکترون بین باند ظرفیت و باند والانس و یا بالا بردن دانسیته حالتهای الکترونی می گردد. در نتیجه آنتروپی سیستم را از طریق تابع آزاد گیبسF=U-TSپس عوامل زیر مورد بررسی قرار داده ایم
i) اندازه یونها
ii) تعداد الکترونهای آزاد در باند ظرفیت
iii)( تعداد الکترونهای آزاد در باند ظرفیت ii. ( حوزه آزادی که بستگی به فاصله بین اتمی و یا جفت پتانسیل