سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عباس خیراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

انفجار ناشی از مواد منفجره حجیم و متمرکز در محوطه اطراف یک ساختمان اثرات مصیبت باری می تواند داشته باشد و باعث خسار ات و خرابی از قبیل خرابی قاب ساختمان ، دیواره ا، درها و پنجره ها و … شود ، همچنین می تواند باعث صدمه جانی و مرگ ساکنین ب شود. البته این اثر بر روی سازه های مسکونی به مراتب مخرب تر خواهد بود چرا که این سازه ها صرفاً در برابر نیروی زلزله طراحی می گردند. لذا در این مقاله با انجام تحل یل های دینامیکی غیرخطی بر رو ی یک قاب ساختمان ی بتن ی ۳ طبقه طراح ی شده در برابر زلزله ، به بررس ی رفتار آن در برابر بار انفجار ناش ی از مواد منفجره متمرکز در فواصل ۱۰،۵ و ۱۵ متری از آن پرداخته شد ه است . نتایج حاکی از آنست که با توجه به افزایش نرخ بارگذاری انفجاری ، مقادیر تنش گرهی در اعضایی که در نزدیک ترین فاصله تا محل انفجار قرار گرفته اند، در مقایسه با اعضای دورتر، بیشتر بوده تا حدی که در زمان بسیار کوتاه بعد از انفجار این اعضاء تسلیم م یشوند.