سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد محمدی قهرودی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه یزد
مرتضی راستی برزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده صنایع و سیستمها؛ دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صادقیه – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه یزد

چکیده:

مساله زمانبندی کارگاهی از جمله مسائل مشکل به شمار میآید که حل آن تاکنون مورد توجه بسیاری از محقیقن قرار گرفته است . در این مقاله حل مساله زمانبندی کارگاهی با هدف کمینه کردن کل هزینه نگهداری محصول و موجودی در جریان ساخت، با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . عملکرد الگوریتم ژنتیک تا حد زیادی بستگی به انتخاب صحیح پارامترهای آن دارد . جهش و تقاطع دو عملگر عمده در الگوریتم ژنتیک به حساب میآید . در این مقاله مجموعه – ای از چهار عملگر تقاطع و پنج عملگر جهش مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد الگوریتم ژنتیک با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات عاملی در هر حالت اندازه گیری، مقایسه و مورد بحث قرار گرفته است . معرفی بهترین عملگرهای الگوریتم ژنتیک برای مسئله بیان شده از دست آورد های این تحقیق می باشد .